Produženi kombinovani      Dugački kombinovani                 Kombinovani                       Kombinovani                             Vilasti

                        15° povijen                         15° povijen                               15° povijen                         75° povijen

                           

             Patuljasti kombinovani         Patuljasti dinamički        Dinamički kombinovani      Polumesečasti okasti             Patuljasti okasti

                    15° povijen                              kombinovani                        15° povijen                                                                            45° povijen

                                                                       15° povijen

                             

                           Okasti                                    Okasti                      Ravni produženi okasti                  Zvezdasti                Kombinovani sa račnom

                      45° povijen                            75° povijen                                                                                                                        reverzibilnom

                           

            Kombinovani sa račnom      Okasti sa dve račne             Okasti sa račnom                       Podesivi                                 Za cevi

                                                                                                                    reverzibilnom

                                       

                   Nasadni povijeni              Nasadni dvostrani                    Kombinovani                             T ključ                              Za točkove

                                                                        zglobni                                     zglobni

                           

               Dvostrani kamionski               Okasti otvoreni                   Dupli sa račnom              Otvoreni sa račnom                Moment ključevi     

                       sa polugom